Fabriksturné

Fabrikens exteriör

yrtytr

tgreytr

Bearbetningsverkstad

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

Workshop för tillverkning av mögel

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

Injektionsverkstad

factory (2)

factory (1)

factory (7)